Nõukogu

Järvakandi Klaasimuuseum

Kindlasti ei ole siin tegu temaatilise muuseumikoguga. Nõukogu on muuseumit toetav ja suunav nõuandev organ.

Järvakandi Klaasimuuseumi nõukokku kuuluvad:

Esimees:
Liikmed: 

Täname endiseid nõukogu liikmeid asjaliku koostöö eest: 
Jalmar Mandel, end. Kehtna valla abivallavanem. Kalju Idvand, museoloog, Sillaotsa Talumuuseumi juhataja. Virve Õunapuu, museoloog, Hageri Muuseumi juhataja. Maie-Ann Raun, kunstiajaloolane, klaasikunstnik, EKA emeriitprofessor, muuseumisõber. Mart Järvik, end. Järvakandi vallavanem.  Jüri Kusmin, postuumselt, end. Sillaotsa Talumuuseumi juhataja. Enos Henn Heinsoo, end. Järvakandi Klaasimuuseumi juhataja ja üks muuseumi rajaja. Tiia-Helle Schmitte, end. Mahtra Talurahvamuuseumi juhataja ja üks algatajatest meie muuseumi loomisel.