Märgiline

Järvakandi Klaasimuuseum

Helga Kõrge klaastooted

Helga Kõrge klaastooted

Ülevaatenäitus „Tarbeklaasi kauaaegse peakunstniku Helga Kõrge klaastooted aastaist 1955 – 1991“ oli Järvakandi Klaasimuuseumis näha läbi kolme hooaja aastatel 2014-2017. Helga Kõrge tähelend klaasimaailmas algas 1953. aastal, kui ta lõpetas ERKI. Diplomitööks oli rikkaliku figuraalse graveeringuga vaas „Noored mitšuurinlased“. Juhendaja Maks Roosma initsiatiivil suunati Helga Kõrge tööle „Tarbeklaasi“ ja temast sai esimene eesti kunstnik ENSV aegses klaasitööstuses.

aastal suunati „Tarbeklaasi“ veel kaks ERKI lõpetanut – Ingi Vaher ja Mirjam Maasikas. Ühiselt suudeti 1950. aastate teisel poolel uudse loominguga välja vahetada sõjajärgne, üleliiduliste tootekataloogide näidiseid kopeeriv, maitsetu kujundusega masstoodang ning luua stiiliühtne Tarbeklaasi käekiri, mida iseloomustab geomeetrilistest algvormidest – silindrist, kerast ja koonusest – lähtuv vormidisain ning elegantne lõigatud joondekoor. 1960. aastail kujunes nn suitsuklaas „Tarbeklaasi“ tunnusmaterjaliks. 1961. aastal sai Helga Kõrgest „Tarbeklaasi“ peakunstnik ja ta oli sel ametipostil 1981. aasta suveni, millal ta pensionile läks.

Järvakandi Klaasimuuseumi, Tallinna Linnamuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ning 11 erakogu baasil eksponeeritud seni kõige täiuslikum (üle 300 eseme) ülevaade Helga Kõrge loomingust oli vaadata  2017. aasta kevadeni. Kolm aastat sädeles legendaarse Tarbeklaasi hing Järvakandis!

Vaata kutset