Märgiline

Järvakandi Klaasimuuseum

Vana pärgament

Vana pärgament

Alates novembri algusest 2015 kuni jaanuari lõpuni 2016 kestnud aktiivne kogumiskampaania päädis 100% tulemusega! Nii nagu elus ikka tuli ette ootamatusi ja üks asi tingis teise, siis ikkagi lõpliku tulemusena, koostöös teiega head annetajad, on meil nüüd muuseumis väga vana, korralik ja terviklik ajalooürik pärgamendil. Koosneb see dokument kirjutustindist, nahast, vahast ja pitsatilakist. Selles on kajastatud meie lähipiirkonna sündmused, millised ulatuvad lausa hertsog Magnuse elu- ja tegevusaega. Tulge uudistama ja oma silmaga kaema väärikat dokumenti 16 saj keskpaigast Liivi Orduriigi aegsetelt Raplamaa radadelt!

Lisaks missioonitundega annetajatele (Eestimaalt Saksamaani välja) soovime tänada Reval`i omaaegseid nahaparkaleid, kirjutajaid ning pitsatimeistreid kelle koostöös sündmuste initsiaatoritega ja sündmustel osalejatega on sündinud midagi nii kaunist ja tähelepanuväärset. Pärgament on muu hulgas ajalooliseks algallikaks Kehtna vallas asuvate Hertu, Põrsaku ja Kumma külade teistkordsele ülestähendusele (1558 aastal). Milliseid esmaspäeval 29 septembril 1558 aastal toimunud sündmusi pärgament kirjeldab, sellest on võimalik muuseumis ülevaade saada.